Skip to main content

Çerez politikası

Ana Sayfa » Çerez politikası

Amaç ve Kapsam

KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd Şti (bundan sonra “Idiliq”, “biz” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında verilerinizi korumaya yönelik tedbirler almaktayız. Kişisel verilerinizi KVKK ve yürürlükteki yerel kanunlar kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan sebep ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde web sitesinin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler daha sonra, kullanıcının çevrimiçi etkinliğinin bir kaydını oluşturmak için sonraki her ziyarette kaynak web sitesine veya bu çerezi tanıyan başka bir web sitesine geri gönderilir. Bu sitedeki çerezler birinci taraf (web sitemiz tarafından belirlenen) veya üçüncü taraf (başka bir web sitesi tarafından belirlenen) bağlamında sunulabilir ve bizden aldığınız e-postalarla ilişkili olarak da belirlenebilir.

Çerezler, web sitelerinin çalışmasını veya daha verimli çalışmasını sağlamak ve ayrıca site sahiplerine ürünlerini, hizmetlerini veya operasyonlarını geliştirmek için bilgi sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kullandığımız Çerezler

Lütfen çerezlerin ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi, Türkiye İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla elektronik ortamda toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in iştirakleri, sosyal medya kanalları, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturulabilir, güncellenebilir ve hem dijital hem de fiziki ortamlarda işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 1/f bendi uyarınca belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklere uygun olarak veya şirket iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmetin sunulabilmesi amacıyla güvenli ve hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

 • Şirket ile ilişkisi olan gerçek veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların şirketimiz ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmalar yapılabilecektir,
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetim ve düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organları ve idari makamlar tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizde ve Şirketimize bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanımını listelemek, raporlamak, doğrulamak, analiz etmek, bu konuda istatistiki ve bilimsel bilgi üretmek, ürün ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmek, ürün ve hizmetlerimizden duyulan memnuniyeti artırmak ve bu kapsamda kullanıcıya yönelik özelleştirmeler yapmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak, şikayet ve önerileri değerlendirmek ve Şirket ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden sizinle doğrudan iletişime geçmek,
 • Veri güvenliği kapsamında sistem ve uygulamalar için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak.

Kişisel Verilerin Aktarılması

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde veya açık rıza şartı sağlanarak aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir.

 • İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar;
 • Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi için mali danışmanlar,
 • Doğrudan/dolaylı yerli/yabancı hissedarlarımız,
 • Özel sigorta şirketleri, bankalar, fonlar, vakıflar,
 • Bağlı kuruluşlarımız ve/veya iştiraklerimiz,
 • Danışmanlar,
 • İş ortakları,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek için sözleşme ile hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, işbirliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlara

<h2Kişisel Veri Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak; şirketimiz ile merkez ve birimlerinin tabi olduğu ilgili tüm kanunlarda ve sair yasal düzenlemelerde yer alan veri işleme ve saklama sürelerine uygun olarak işlenecektir. Veri işleme sürelerine ilişkin kanunlarda değişiklik olması halinde yeni belirlenen süreler esas alınacaktır.

Çerez Ayarlarımı Nasıl Değiştirebilirim?

Çerez tercihlerinizi dilediğiniz zaman https://www.wyndhamresidenceskusadasi.com/cookie-policy/# adresinden çerez tercihlerine ulaşarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra açabilir veya kapatabilirsiniz. Ayarlarınızın etkili olması için sayfanızı yenilemeniz gerekebilir.

Alternatif olarak, çoğu web tarayıcısı, tarayıcı ayarları aracılığıyla çoğu çerezin bir miktar kontrolüne izin verir. Hangi çerezlerin ayarlandığını görmek de dahil olmak üzere çerezler hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.aboutcookies.org veya www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edin.

Popüler tarayıcılarda çerezleri nasıl yöneteceğinizi öğrenin:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

Brave tarayıcı varsayılan gizlilik tarayıcısıdır ve siz açmadığınız sürece çerezleri otomatik olarak kapatır.

Diğer tarayıcılarla ilgili bilgi edinmek için tarayıcı geliştiricisinin web sitesini ziyaret edin.

Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Koruma Görevlisi’ne yazılı olarak iletebilir veya data-protection-officer@idiliqgroup.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz

Detaylı bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki haklarınız için Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz. Şirket, çerezlere ilişkin kullanım koşullarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusu

Ünvanı : KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd Şti
Adres : Kemalpaşa Mah. Kıranta Mevkii, Söke, Aydın, Türkiye, vergi dairesi SOKE numarası 549 037 9774
E-posta : data-protection-officer@idiliqgroup.com