Skip to main content

Kullanım Şartları

Lütfen bu Web Sitesini kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Bu Web Sitesini kullanarak, bu siteyi kullanımınızla ilgili olarak bu hüküm ve koşulları (“Kullanım Koşulları“) kabul etmiş olursunuz. “IDILIQ” ticari markası farklı ülkelerde kullanılmaktadır ve bu nedenle uzun ifadelerden kaçınmak için “IDILIQ” kısaltmasını genel bir terim olarak kullanıyoruz ve bu nedenle bağlama, belirli yargı yetkisine ve müzakere edebileceğiniz sözleşmenin ayrıntılarına bağlı olarak bu Kullanım Koşullarının sonundaki Kurumsal bölümünde listelenen tesise ve/veya ilgili ticari kuruluşa atıfta bulunabilir. “Wyndham Residences Kusadasi Golf & Spa”, Wyndham Hotel Group (UK) Limited ile yapılan bir franchise sözleşmesi kapsamında KIGR (şirket bilgileri Kurumsal bölümünde tam olarak belirtilmiştir) tarafından işletilmektedir. IDILIQ, bu Kullanım Koşullarını güncelleyerek istediği zaman bu koşulları revize edebilir. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

Bu Web Sitesini Kullanma:
IDILIQ, bu Web Sitesindeki tüm metin, grafik, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, fotoğraflar, ticari markalar, logolar, sesler, müzik, sanat eserleri ve bilgisayar kodlarını (topluca “Materyaller“) yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için görüntülemenize izin verir. Bu Web Sitesindeki Materyalleri herhangi bir şekilde değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, yükleyemez, yayınlayamaz veya kodlayamaz, çoğaltamaz, kamuya açık olarak görüntüleyemez, gerçekleştiremez, dağıtamaz veya herhangi bir kamusal veya ticari amaç için başka bir şekilde kullanamazsınız. Web Sitesi ve Materyalleri ile ilişkili tüm fikri mülkiyet hakları (“Fikri Mülkiyet“) yalnızca IDILIQ’a aittir. Bu Web Sitesindeki herhangi bir Materyalin izinsiz kullanımı IDILIQ’ın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal edebilir. Bu Web Sitesi IDILIQ tarafından Türkiye’deki ofislerinde yönetilmektedir. IDILIQ, bu Web Sitesindeki Materyallerin Türkiye dışında kullanım için uygun veya mevcut olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmaz ve içeriklerinin yasa dışı olduğu bölgelerden bunlara erişim yasaktır. Bu Web Sitesindeki materyalleri veya herhangi bir kopyasını veya uyarlamasını yürürlükteki yasaları veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanamaz, ihraç edemez veya yeniden ihraç edemezsiniz.

Bu Web Sitesine Erişim:
IDILIQ, sistemlerini, tescilli teknolojisini ve tutulan verilerin bütünlüğünü korumak zorundadır, bu nedenle IDILIQ, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle herhangi bir kullanıcı için bu Web Sitesine erişimi kısıtlama veya yasaklama ve özellikle kötüye kullanım, yasa dışı veya olağandışı veya uygunsuz kullanım kalıpları gösteren veya bu Kullanım Koşullarını ihlal eden kullanıcılar için erişimi kısıtlama veya yasaklama hakkını tek, mutlak ve sınırsız takdirine bağlı olarak saklı tutar. Bu Kullanım Koşullarından herhangi birini ihlal etmeniz halinde, bu Web Sitesini kullanma izniniz herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın derhal sona erer.

Marka veya telif hakkı sahibinin açık yazılı izni olmadan, herhangi bir logo veya karakter dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Web Sitesinde görünen ticari markaları, hizmet markalarını veya telif hakkıyla korunan materyalleri web sitenizde kullanamazsınız. IDILIQ’in önceden yazılı izni olmadan, bu Web Sitesindeki herhangi bir içeriği veya diğer materyalleri kendi web sitenize veya başka bir web sitesine çerçeveleyemez veya başka bir şekilde dahil edemezsiniz.

Özel ürün hüküm ve koşulları:
Bu Web Sitesi sizi çeşitli diğer sitelere bağlayan bir portal olabilir. Bazı ürünler veya hizmetler ülkenizde mevcut olmayabilir. Tüm ayrıntılar ve / veya herhangi bir kısıtlama, bu Web Sitesinin veya ilgili web sitesinin belirli hizmet, tesis veya promosyonla ilgili ilgili bölümünde bulunacaktır.

Konaklama:
IDILIQ’in bu Web Sitesinde yer alan her bir mülk sahibi (Mal Sahibi) adına ve yalnızca bilgi ve rezervasyon hizmetleri sağlamak amacıyla acente olarak hareket ettiğini ve Mal Sahibi tarafından herhangi bir rezervasyon faaliyetinin yanlış işlenmesi veya Mal Sahibi tarafından sağlanan mülkün kendisi için hiçbir sorumluluk kabul etmediğini lütfen unutmayın.

Bağlantılar:
Bu Web Sitesi diğer bağımsız üçüncü taraf web sitelerine (“Bağlantılar“) bağlantılar içerebilir. Bağlantılar yalnızca size kolaylık, bilgi ve bazı durumlarda işlem kabiliyeti sağlamak amacıyla sunulmaktadır ve bu nedenle bunlara erişim riski size aittir. Herhangi bir Bağlantı veya bağlantılı sitenin içeriği IDILIQ’in kontrolü altında değildir ve IDILIQ, bu Bağlantıların veya bağlantılı sitelerin sahiplerine bağlı olsun veya olmasın, bu içerikten sorumlu değildir ve bu içeriği onaylamaz. Bu Web Sitesine bir köprü oluşturamaz veya IDILIQ ve/veya ilişkili şirketleri tarafından kendi Web Sitenizin veya başka herhangi bir Web Sitesinin reklamını, sponsorluğunu veya onayını belirten veya ima eden herhangi bir bağlantı sağlayamazsınız.

Değişiklikler ve güncellemeler:
IDILIQ, kendi mutlak ve sınırsız takdirine bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme, tadil etme veya başka bir şekilde güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, değişiklikler veya güncellemeler, yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. IDILIQ bu tür değişiklikleri, değişiklikleri veya güncellemeleri bildirdikten sonra bu Web Sitesini kullanarak, bu tür revize edilmiş Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Sınırlamalar ve Feragatname:
Bu Web Sitesinde sağlanan Materyaller ve bilgiler, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edilmemesi garantileri de dahil olmak üzere herhangi bir garanti olmaksızın görüldüğü gibi sağlanır. IDILIQ, bu Web Sitesindeki materyallerin ve bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini veya eksiksizliğini garanti etmez. IDILIQ, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Web Sitesinde yayınlanan bilgiler, ülkenizde mevcut olmayan ürünlere, programlara veya hizmetlere atıfta bulunabilir ve tüm ayrıntılar rezervasyon sırasında onaylanmalıdır.

Hiçbir durumda IDILIQ, ilişkili şirketleri, tedarikçileri veya bu Web Sitesinde belirtilen diğer üçüncü taraflar, kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarardan (kar kaybı, veri kaybı, arızi, doğrudan, dolaylı, örnek niteliğinde, cezai ve/veya sonuç olarak ortaya çıkan veya iş kesintisinden kaynaklananlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır, Bu Web Sitesinin, bu siteyle bağlantılı herhangi bir Web Sitesinin veya bu veya bu tür diğer web sitelerinde yer alan Materyallerin veya bilgilerin kullanılamaması veya kullanım sonuçları, garanti, sözleşme, haksız fiil veya başka herhangi bir yasal teoriye dayansın veya dayanmasın ve bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsun veya olmasın. Bu Web Sitesini ve bağlantılı siteleri kullanımınızla ilgili tüm sorumluluk size aittir.

Bu, bir tüketici olarak yasal haklarınızı etkilemez.

Çeşitli

Gizlilik politikası:
IDILIQ, bu Web Sitesini kullandığınızda sağladığınız kişisel bilgileri yalnızca bağlantısı bu Web Sitesinde bulunabilen Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanacaktır.

Bilgi:
IDILIQ, bilgilerin doğruluğunu teyit etmek ve elimizdeki bilgilerden veri tabanımızı düzeltmek ve güncellemek için tekrar tekrar çaba sarf etmektedir. IDILIQ tarafından tutulan bu tür bilgilerin yanlış olduğunu düşünmeniz durumunda, IDILIQ, bildirim ve doğrulama için yeterli süre üzerine, farkında olduğumuz herhangi bir yanlışlığı düzeltmek için tüm makul adımları atacaktır.

Tüm detaylar yayın tarihinde doğrudur, çizimler sadece gösterim amaçlı sanatçı izlenimleridir. Kısıtlamalar ve varyasyonlar, geliştirmeye bağlı olarak geçerlidir ve geri kiralamanın kira getirisinin mevcudiyeti ve miktarı geliştirmeler arasında değişiklik gösterir. Bu Web Sitesindeki tüm ayrıntılar ve içerik değişikliğe ve sözleşmeye tabidir.

Tavsiye:
IDILIQ ve ilgili işletmeleri (a) bu belgedeki bilgilerin doğruluğu konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta ve garanti vermemektedir ve buradaki herhangi bir hata, yanlış baskı veya ihmalden (ihmal veya başka türlü) dolayı sorumluluk kabul etmemektedir; (b) herhangi bir kişinin burada yer alan herhangi bir bilgiye dayanarak hareket etmesi veya hareket etmekten kaçınması sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır; (c) lisanslı yatırım danışmanı değildir; (d) tüm bilgiler yalnızca yatırımcı olarak kendi deneyimlerinden elde edilmiştir ve yalnızca genel bilgi olarak verilmiştir. Hiçbir okuyucu, kapsamlı olma veya özel tavsiyelerde bulunma iddiasında olmadığından, yalnızca bu yayında yer alan bilgilere güvenmemelidir. Bu nedenle, bir yatırım tavsiyesi kaynağı olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Tüm okuyuculara, kendi özel yatırım ihtiyaçlarını belirlemek için hukuk, muhasebe ve yatırım danışmanlarından yetkin tavsiyeler almaları tavsiye edilir. Bu belge pazarlama tavsiyeleri ve bilgileri içermektedir ve finansal bir iletişim değildir. Mülk değeri artabileceği gibi azalabilir de. Yatırım veya finansal tavsiye verme yetkimiz bulunmamaktadır. IDILIQ’in ne bu ne de başka bir iletişimi, herhangi bir kişiye yatırım faaliyetlerinde bulunması için bir davet veya teşvik (doğrudan veya dolaylı) olarak tasarlanmamıştır veya bu şekilde yorumlanmamalıdır.

Temsilci:
Satış ve pazarlama düzenlemeleri projeden projeye farklılık gösterir, ancak genel olarak IDILIQ (veya rezervasyon veya satın alma sözleşmenizde adı geçen diğer şirketler), duruma göre her bir tatil köyü projesinin geliştiricisi veya işletmeci şirketi için aracı olarak hareket eder. Kesin ayrıntılar rezervasyonunuzda ve/veya satın alma sözleşmenizde yer alacaktır. Bu tesisin pazarlanmasında tanımlanan önerilen kuruluşlardan herhangi birinin değişmeyeceğine dair hiçbir garanti yoktur.

Para birimleri:
Yabancı ürün veya hizmetlerin maliyeti döviz dalgalanmalarına tabi olabilir. Döviz kurları halka açık çeşitli kaynaklara dayanmaktadır ve yalnızca kılavuz olarak kullanılmalıdır. Döviz kurlarının doğruluğu teyit edilmemiştir ve gerçek kurlar değişiklik gösterebilir. Döviz kurları her gün güncellenmemektedir. Bu uygulama tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak IDILIQ ve/veya ilişkili şirketleri bu doğruluğu garanti etmez veya garanti etmez.

Üçüncü Taraf hakları:
Bu Kullanım Koşulları, IDILIQ ve ilişkili şirketlerinin memurları, yöneticileri ve çalışanlarının yararınadır. Bu kişi veya kuruluşların her biri, kendi adına veya kendi adına bu Kullanım Koşullarını doğrudan size karşı ileri sürme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

Bölünebilir:
Bu şartların herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olması durumunda, söz konusu hüküm bu şartlardan ayrılabilir olarak kabul edilecektir.

Ortaklık vb. yok:
Bu Sözleşmenin veya bu Web Sitesini kullanımınızın bir sonucu olarak sizinle IDILIQ arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya acente ilişkisi bulunmadığını kabul edersiniz.

Anlaşmanın tamamı:
Bu Kullanım Koşullarının hükümleri ve burada atıfta bulunulan her bir yükümlülük, IDILIQ ile sizin aranızdaki Sözleşmenin tamamını temsil eder ve burada yer almayan önceki tekliflerin, anlaşmaların veya mutabakatların (sözlü veya yazılı) yerine geçer.

Hukuk ve Yargı Yetkisi:
Bu Sözleşme, Türkiye yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Bu Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili tüm ihtilaflarda Türk mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul etmektesiniz. Bu Web Sitesine erişmeyi tercih edenler, yerel yasaların geçerli olması halinde ve geçerli olduğu ölçüde, yerel yasalara uymaktan sorumludur.

Ticari Markalar:
Avrupa’da ve diğer bölgelerde, ilişkili şirketler ve tatil köyleri, bu bölgelerde tescilli bir ticari marka olan “IDILIQ” markası altında faaliyet göstermektedir.

Kurumsal:
IDILIQ, KIGR Turizm Site Yonetimi İth.İhr.ve Tic.Ltd.Şti.nin Kemalpaşa Mah. Kıranta Mevki, Söke, Aydın, Türkiye (vergi dairesi SOKE numarası 549 037 9774).